Reglement             
 
Stichting Avond-4-daagse Woudrichem
Stichting Avond-4-daagse Woudrichem
Webmaster     J.A.Raams
                
Wij, Stichting Avond-4-Daagse Woudrichem als organisator van de avond-4-daagse Woudrichem, wijzen erop dat de deelnemers aan deze wandeltocht op eigen verantwoordelijkheid deelnemen. Dit houdt dus in dat deelname aan de avond-4-daagse Woudrichem geheel voor eigen risico is. Als organisator van deze tocht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft. Op het moment dat u zich als wandelaar inschrijft voor de avond-4-daagse Woudrichem gaat u hiermee akkoord.
Deelnemers aan onze wandeltocht dienen zelf (voorzorgs)maatregelen te nemen aangaande lichamelijke conditie, training, voeding en drank, schoeisel en kleding om de tocht te kunnen lopen.
Bij twijfel over uw gezondheid/lichamelijke conditie, raadpleeg voorafgaand altijd een arts.
De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. te allen tijde te worden opgevolgd.
Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de wandeltocht leiden. Tijdens de wandeltocht is er een mobiel nummer beschikbaar dat in geval van calamiteiten gebeld kan worden opdat de organisatie gepaste maatregelen kan treffen. Dit mobiele nummer staat vermeld op de routebeschrijving.


Door het deelnemen aan dit evenement loopt u de kans dat u gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen voor promotiedoeleinden van ons eigen evenement gebruikt worden. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de organisatie en wordt dit zo spoedig mogelijk opgelost.

Door deelname aan dit evenement verklaart u akkoord te gaan met het bovenstaand reglement.

Medewerking
WYSIWYG Web Builder
2018